TAG #1: 100 QUESTIONS NO ONE EVER ASKS

WELCOME!

NL: Hi! Leuk dat je een kijkje komt nemen op mijn blog. Omdat ik net begin met bloggen lijkt het mij leuk dat jullie mij een beetje beter leren kennen voordat jullie (hopelijk) beginnen met het wekelijks volgen van mijn blog. Daarom heb ik voor jullie de ‘100 questions no one ever asks’ tag beantwoordt. Mocht je hierna nog meer willen weten over mij kan je naar ‘ABOUT’ gaan in ’t menu of je vraag stellen in de reacties. Mocht je niet alle vragen willen lezen ga dan naar vraag nr. 100 waarin ik uitleg geef over mijn upload dagen en tijden en wat voor posts je kunt verwachten op mijn blog!

EN: Hi! Nice that you will take a look at my blog. This is my first blog post and because of that I thought it would be fun to give you guys the opportunity to get to know me a little bit better before you will (hopefully) read my blog every week. That’s why I answered the ‘100 questions no one ever asks’ tag for you guys. In case you want to know more about me after reading this tag you can click on ‘ABOUT’ which is located in the menu or you can leave your question in the comments. In case you don’t want to read all the questions and answers you can scroll down to question nr. 100 where I will explain what to expect on my blog!

100 QUESTIONS NO ONE EVER ASKS

1. Do you sleep with your closet doors open or closed? / Slaap je met je deuren open of dicht?
EN: I don’t mind. But most of the time I sleep with my doors closed.
NL: Het maakt mij niet uit. Meestal slaap ik met mijn deur dicht.

2. Do you take the shampoos and conditioner bottles from hotels? / Neem je de shampoo en conditioner flesjes mee uit hotels?
EN: Yes, only if they look cute and/or smell nice.
NL: Ja, alleen als ze er leuk uitzien en/of lekker ruiken.

3. Do you sleep with your sheets tucked in or out? / Slaap je met je dekens ingestopt of niet?
EN: Yes, but not in the summer…
NL: Ja, maar niet in de zomer…

4. Have you stolen a street sign before? / Heb je ooit een verkeersbord gestolen?
EN: No, why would you do that?
NL: Nee, waarom zou je dat doen?

5. Do you like to use post-it notes? / Gebruik je post-it notes?
EN: No, I always use my phone.
NL: Nee, ik gebruik altijd mijn telefoon.

6. Do you cut out coupons but then never use them? / Knip jij kortingbonnen uit zonder ze ooit te gebruiken?
EN: Yes, or lose them.
NL: Ja, of ik raak ze kwijt.

7. Would you rather be attacked by a big bear or a swarm of bees? / Word je liever aangevallen door een beer of door een zwerm bijen?
EN: This is a tough question… I don’t want to end up dead so I think I would rather be attacked by a swarm of bees.
NL: Dit is een moeilijke vraag… Ik wil nog niet dood dus ik denk dat ik liever wordt aangevallen door een zwerm bijen.

8. Do you have freckles? / Heb je sproeten?
EN: No. Only a few on my nose in the summer.
NL: Nee. Alleen een paar op mijn neus wanneer het zomer is.

9. Do you always smile for pictures? / Lach je altijd op foto’s?
EN: No. Never. Only when it’s an unexpected picture. I don’t think my smile is pretty.
NL: Nee. Nooit. Alleen op een onverwachtse foto. Ik vind mijn lach niet mooi.

10. What is your biggest pet peeve? / Wat is je grootste ergernis bij mensen?
EN: It annoys me when someone walks in front of me VERY slowly and I can’t pass them. Ugh.
NL: Ik vind het heel erg irritant als er iemand heel erg sloom voor mij loopt en ik er niet langs kan. Pff.

11. Do you ever count your steps when you walk? / Tel je de stappen die je maakt als je loopt?
EN: No, never.
NL: Nee, nooit.

12. Have you peed in the woods? / Heb je ooit in de bosjes geplast?
EN: Yes, when I was little. Duh. Who didn’t?
NL: Ja, wanneer ik klein was. Duh. Wie heeft dat nou niet gedaan?

13. Have you ever pooped in the woods? / Heb je ooit in de bosjes gepoept?
EN: No, never. Ew.
NL: Nee, nooit. Gatver

14. Do you ever dance even if theres no music playing? / Dans je wel eens terwijl er geen muziek op staat?
EN: No, I don’t think so.
NL: Nee, ik denk het niet.

15. Do you chew your pens and pencils? / Kauw je wel eens op je pen of potlood?
EN: No, never.
NL: Nee, nooit.

16. Can you sail? / Kan je zeilen?
EN: No. It also doesn’t seem fun to me.
NL: Nee. Het lijkt me ook niet leuk.

17. What size is your bed? / Hoe groot is jouw bed?
EN: I don’t know. It’s a double bed.
NL: Ik weet het niet. Het is een tweepersoonsbed.

18. What is your song of the week? / Wat is jouw favoriete liedje van de week?
EN: I don’t have a favorite song at the moment.
NL: Ik heb niet een favoriet liedje op dit moment.

19. Is it OK for guys to wear pink? / Wat vind jij van mannen die roze dragen?
EN: I think the color pink doesn’t suits every guy.
NL: Ik vind dat de kleur roze niet elke man staat.

20. Do you still watch cartoons? / Kijk je nog steeds cartoons?
EN: Yes, I still watch cartoon movies. But I don’t watch old cartoons.
NL: Ja, ik kijk nog steeds animatie films. Ik kijk geen oude animatie series.

21. What is your least favorite movie? / Wat is je minst favoriete film?
EN: I don’t know. If I watch a movie and I think it sucks, I won’t continue watching the movie.
NL: Weet ik niet. Als ik een film kijk en ik vind ‘m niet leuk, dan ga ik niet verder kijken.

22. Where would you bury hidden treasure if you had some? / Waar zou jij je schat begraven als je er een zou hebben?
EN: If I would tell, it wouldn’t be a secretly hidden treasure anymore
NL: Als ik dit zou vertellen zou het geen geheime verborgen schat meer zijn

23. What do you drink with dinner? / Wat drink je bij het eten?
EN: I drink water or Fanta Exotic with dinner.
NL: Ik drink water of Fanta Exotic bij het eten.

24. What sauce do you dip a chicken nugget in? / In wat voor saus dip jij je kipnugget?
EN: In the Mc Donalds Mayonaise. I think the sweet and sour sauce is disgusting.
NL: In de frietsaus van de Mc Donalds. Ik vind de zoet zure saus heel vies.

25. What is your favorite food? / Wat is je favoriete eten?
EN: Pasta. I love pasta and I can eat it every day without getting sick of it.
NL: Pasta. Ik hou echt van pasta en kan dit elke dag wel eten zonder dat ik het zat wordt.

26. What movie could you watch over and over again and still love? / Welke film kun je keer op keer kijken en word je nooit zat?
EN: Harry Potter or Lord of the Rings.
NL: Harry Potter of Lord of the Rings.

27. Last person you kissed? / De laatste persoon die je hebt gekust?
EN: My boyfriend.
NL: Mijn vriendje.

28. Were you ever a girl scout? / Ben je ooit een scoutingmeisje geweest?
EN: No, never.
NL: Nee, nog nooit.

29. Would you ever strip or pose nude in a magazine? / Zou je ooit strippen of naakt poseren?
EN: No, I would never do that.
NL: Nee, ik zou dat zelf nooit doen.

30. When was the last time you wrote a letter to someone on paper? / Wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven?
EN: I think the lasttime was to a pen-pal when I was in elementary school haha.
NL: Ik denk dat de laatste keer een brief naar een penvriendin was toen ik op de basisschool zat haha.

31. Can you change the oil on a car? / Kan jij de olie van je auto vervangen?
EN: No, already forgot how… Oops.
NL: Nee, alweer vergeten hoe dat moet… Oeps.

32. Ever gotten a speeding ticket? / Heb je ooit een boete voor te hard rijden gehad?
EN: No, because I don’t dare to drive hahaha.
NL: Nee, want ik durf niet te rijden hahaha.

33. Ever ran out of gas? / Ooit zonder benzine gezeten?
EN: No, see previous question.
NL: Nee, zie vorige vraag.

34. What’s your favorite kind of sandwich? / Wat is je favoriete sandwich/tosti?
EN: Grilled cheeeeeeese sandwich for sure. I LOVE cheese.
NL: Gesmolten kaaaaaaaas tosti natuurlijk. Ik HOU van kaas.

35. Best thing to eat for breakfast? / Het lekkerste ontbijt?
EN: I mostly skip breakfast (I know it’s not good to skip breakfast). But when I have the time I love pancakes or French toast for breakfast.
NL: Ik sla meestal het ontbijt over (ik weet dat het slecht is om het ontbijt over te slaan). Maar als ik de tijd heb vind ik pannenkoeken of wentelteefjes lekker als ontbijt.

36. What is your usual bedtime? / Hoe laat ga je meestal naar bed?
EN: I always sleep at 00:30.
NL: Ik slaap altijd rond 00:30 uur.

37. Are you lazy? / Ben je lui?
EN: Yes, I can ben very lazy and doing nothing the whole day.
NL: Ja, ik kan erg lui zijn en de hele dag niks doen.

38. When you were a kid, what did you dress up as? / Hoe ging je verkleed als klein kind?
EN: My aunt made costumes back in the day. She made a witch costumes which I LOVED. I always wore that costume when I had to dress up as a kid. I also wore a leopard costume in kindergarten. When I was sliding down the slide a boy was standing (accidentally) on my tail and it came off my costume. I was so sad and crying hahaha.

NL: Mijn tante maakte vroeger kostuums. Ze had een heksen kostuum gemaakt waar ik helemaal GEK op was. Ik droeg deze altijd wanneer ik verkleed moest als kind. Ik droeg ook een keer een luipaard kostuum op de peuterspeelzaal. Toen ik van de glijbaan gleed was er een jongen die (perongeluk) op mijn staart stond en deze viel toen van mijn kostuum af. Ik was zo verdrietig en aan het huilen hahaha.

39. What is your Chinese astrological sign? / Wat is je Chinese sterrenbeeld?
EN: Tiger
NL: Tijger

40. How many languages can you speak? / Hoe veel talen spreek je?
EN: I speak three languages. English, Dutch and a little German.
NL: Ik spreek drie talen. Engels, Nederlands en een beetje Duits.

41. What magazines do you read? / Welke tijdschriften lees je?
EN: Every month I buy &C magazine.
NL: Elke maand koop ik het &C tijdschrift.

42. Which are better: legos or lincoln logs? / Wat is beter: lego of licoln logs?
EN: Lego of course. At first I didn’t know what Lincoln Logs were. But I Googled it and I think no kid will be happy if he/she would get this to play with…
NL: Lego natuurlijk. Ik wist eerst niet wat Lincoln Logs waren. Ik heb het opgezocht op Google en ik denk dat geen een kind hier blij van wordt om mee te spelen…

43. Are you stubborn? / Ben je koppig?
EN: Sometimes…
NL: Soms…

44. Who is better: Tyra or Oprah? / Wie is beter: Tyra of Oprah?
EN: Oprah. I think Tyra is so weird.
NL: Oprah. Ik vind Tyra zo raar.

45. Ever watch soaps? / Kijk je wel eens naar soaps?
EN: I am a loyal GTST viewer.
NL: Ik ben een trouwe kijker van GTST.

46. Are you afraid of heights? / Heb je hoogtevrees?
EN: No.
NL: Nee.

47. Do you sing in the car? / Zing je in de auto?
EN: Yes, if I know and like the song.
NL: Ja, als ik het liedje ken en leuk vind wel.

48. Do you sing in the shower? / Zing je onder de douche?
EN: No, I also don’t listen to songs in the shower.
NL: Nee, ik luister ook geen muziek onder de douche.

49. Do you dance in the car? / Dans je in de auto?
EN: No, haha.
NL: Nee, haha.

50. Ever used a gun? / Heb je ooit een geweer gebruikt?
EN: No, if I did I probably won’t be sitting here answering all these questions…
NL: Nee, als ik dat wel had gedaan zat ik hier waarschijnlijk nu niet al deze vragen te beantwoorden…

51. Last time you got a portrait taken by a photographer? / Wanneer heb je voor het laatst een portretfoto laten maken?
EN: A year ago when I needed pictures for my identification.
NL: Een jaar geleden toen ik foto’s nodig had voor mijn legitimatie.

52. Do you think musicals are cheesy? / Vind je musicals stom?
EN: No, but I don’t really like musicals.
NL: Nee, maar ik hou niet zo van musicals.

53. Is Christmas stressful? / Is kerst stressvol?
EN: No? I LOVE Christmas. Its the best time of the year.
NL: Nee? Ik HOU van Kerst. Het is de beste tijd van het jaar.

54. Ever eat a pierogi? / Heb je ooit Pierogi gegeten?
EN: No, never heard of it either.
NL: Nee, ook nog nooit van gehoord.

55. Favorite type of fruit pie? / Favoriete fruittaart?
EN: Apple (crumb) pie! With (a lot of) whipped cream of course.
NL: Appel (kruimel) taart! Met (veel) slagroom natuurlijk.

56. Occupations you wanted to be when you were a kid? / Wat wilde je vroeger worden?
EN: I wanted to be a princess of course, a dolphin trainer or a model.
NL: Ik wilde natuurlijk een prinses zijn, dolfijnen trainster of model.

57. Do you believe in ghosts? / Geloof je in geesten?
EN: Yes.
NL: Ja.

58. Ever have a Deja-vu feeling? / Heb je ooit wel eens een Deja-vu gehad?
EN: Yes, regularly.
NL: Ja, regelmatig.

59. Do you take a vitamin daily? / Neem je dagelijks vitamine pillen?
EN: Yes, I take vitamins for skin, hair and nails.
NL: Ja, ik neem dagelijks een vitamine pil voor huid, haar en nagels.

60. Do you wear slippers? / Draag je slippers?
EN: Yes.
NL: Ja.

61. Do you wear a bath robe? / Draag je een badjas?
EN: Yes, every morning when I put on my make-up.
NL: Ja, elke ochtend als ik mijn make-up ga doen.

62. What do you wear to bed? / Wat draag je in bed?
EN: A pyjama dress.
NL: Een pyjama jurkje.

63. What was your first concert? / Wat was je eerste concert?
EN: Chris Brown in the Ziggo Dome in Amsterdam 2012.
NL: Chris Brown in de Ziggo dome in Amsterdam 2012.

64. H&M or ZARA? / H&M of ZARA?
EN: ZARA, I think ZARA has better quality and less mainstream clothes.
NL: ZARA, ik vind dat ZARA betere kwaliteit heeft en minder ‘simpele’ kledingstukken.

65. Nike or Adidas? / Nike of Adidas?
EN: I have a slight preference for Nike.
NL: Ik heb een lichte voorkeur voor Nike.

66. Cheetos or Doritos? / Cheetos of Doritos?
EN: Doritos. I hate cheese chips.
NL: Doritos. Ik haat kaas chips.

67. Peanuts or Sunflower seeds? / Pinda’s of zonnebloempitten?
EN: Sunflower seeds for sure!
NL: Zonnebloem zeker weten!

68. Ever hear of the group Tres Bien? / Ooit van de groep Tres Bien gehoord?
EN: No, never. You?
NL: Nee, nog nooit. Jij?

69. Ever take dance lessons? / Heb je ooit danslessen genomen?
EN: Yes, I have danced for a couple of years actually.
NL: Ja, ik heb zelfs een aantal jaar gedanst.

70. Is there a profession you picture your future spouse doing? / Welk beroep wil je dat je toekomstige man uitoefent?
EN: It doesn’t matter. If he’s happy I am happy.
NL: Dat maakt mij niet uit. Als hij gelukkig is ben ik ook gelukkig.

71. Can you curl your tongue? / Kan je je tong oprollen?
EN: Yes.
NL: Ja.

72. Ever won a spelling bee? / Heb je ooit een spellingswedstrijd gewonnen?
EN: No, I never participated in a spelling bee.
NL: Nee, ik heb nooit meegedaan aan een spellingswedstrijd.

73. Have you ever cried because you were so happy? / Heb je ooit gehuild van blijdschap?
EN: Yes, on my 18th birthday last year I got a kitten from my mom and boyfriend. I was so happy and surprised that I started crying haha…
NL: Ja, vorig jaar kreeg ik op mijn 18e verjaardag een baby katje van mijn vriend en mijn moeder. Ik was zo blij en verrast dat ik begon te huilen haha…

74. Own any record albums? / Heb je recordable cd’s in huis?
EN: No.
NL: Nee.

75. Own a record player? / Kun je recordable cd’s branden?
EN: No.
NL: Nee.

76. Do you regularly burn incense? / Brand je vaak wierrook?
EN: No, never. I think the smell is way too strong.
NL: Nee, nooit. Ik vind de geur te sterk.

77. Ever been in love? / Ben je ooit verliefd geweest?
EN: Yes, right now.
NL: Ja, momenteel.

78. Who would you like to see in concert? / Naar welk concert zou je graag willen?
EN: I don’t know. Maybe Rihanna.
NL: Ik weet het niet. Misschien Rihanna.

79. What was the last concert you saw? / Wat was het laatste concert dat je hebt bezocht?
EN: The Weeknd in the Ziggo Dome in Amsterdam.
NL: The Weeknd in de Ziggo Dome in Amsterdam.

80. Hot tea or cold tea? / Hete thee of koude thee?
EN: I like both but if I have to choose I will go for hot tea.
NL: Ik vind beide lekker maar als ik moet kiezen ga ik voor hete thee.

81. Tea or coffee? / Thee of koffie?
EN: Definitely tea. I HATE coffee. Blegh.
NL: Sowieso thee. Ik HAAT koffie. Bah.

82. Mars or Snickers? / Mars of Snickers?
EN: Mars, I don’t like the peasants in a Snickers bar.
NL: Mars, ik hou niet van de pinda’s in een Snickers reep.

83. Can you swim well? / Kan je goed zwemmen?
EN: I can swim but that’s it. Haha.
NL: Ik kan zwemmen maar dat is het ook. Haha.

84. Can you hold your breath under water without holding your nose? / Kan je onder water zonder je neus dicht te knijpen?
EN: Yes.
NL: Ja.

85. Are you patient? / Ben je geduldig?
EN: No, not at all…
NL: Nee, totaal niet.

86. DJ or band at a wedding? / DJ of een band op je trouwerij?
EN: DJ I think?
NL: DJ denk ik?

87. Ever won a contest? / Heb je ooit een wedstrijd gewonnen?
EN: Can’t remember the last time.
NL: Ik kan de laatste keer me niet meer herinneren.

88. Have you ever had plastic surgery? / Heb je ooit plastische chirurgie ondergaan?
EN: No, never. But I am open to it. Maybe in the future.
NL: Nee, nog nooit. Maar ik sta er voor open. Misschien in de toekomst.

89. Which are better: black or green olives? / Welke zijn lekkerder: zwarte of groene olijven?
EN: Green olives. But I LOVE both. You can wake me up in the middle of the night for some olives.
NL: Groene olijven. Maar ik HOU van beide. Je kan me midden in de nacht wakker maken voor olijven.

90. Can you knit or crochet? / kan je haken of breien?
EN: No, I can’t.
NL: Nee, kan ik niet.

91. Best room for a fireplace? / Beste plek voor een open haard?
EN: In the living room.
NL: In de woonkamer.

92. Do you want to get married? / Wil je trouwen?
EN: YES! Can’t wait to get married sometime.
NL: JA! Ik kan niet wachten om ooit te gaan trouwen.

93. If married, how long have you been married? / Als je getrouwd bent, hoelang ben je dan getrouwd?
EN: I am not married.
NL: Ik ben niet getrouwd.

94. What is your favorite drink? / Wat is je favoriete drankje?
EN: Poms or Fanta Exotic. You should try if you haven’t already!
NL: Poms of Fanta Exotic. Moet je proberen als je dat nog niet hebt gedaan!

95. Do you cry and throw a fit until you get your own way? / Word je boos als iets niet gaat op jouw manier?
EN: Not angry, but maybe a little sad/disappointed.
NL: Niet boos, maar misschien een beetje verdrietig/teleurgesteld.

96. Do you have kids? / Heb je kinderen?
EN: No.
NL: Nee.

97. Do you want kids? / Wil je kinderen?
EN: I don’t know yet.
NL: Weet ik nog niet.

98. What is your favorite color? / Wat is je favoriete kleur?
EN: Definitely pink.
NL: Overduidelijk roze.

99. Do you miss anyone right now? / Mis je momenteel iemand?
EN: Yes, my boyfriend. He is in Morocco for 3,5 weeks.
NL: Ja, mijn vriend die 3,5 weken in Marokko zit.

100. Do you still want to say something? / Wil je nog iets zeggen?
EN: Let me know in the comments what you think about this first post + my website lay out and what you would like to see and read in future blog posts! I will upload a blog post three times a week (on Monday, Wednesday and Friday at 08:00 in the morning) about topics like:
– Travel: travel diary’s about currently visited destinations, tips etc.
– Food & Drinks: recipes, recommendations
– Hotspots: must visit hotspots
– Fashion: outfit posts, shop logs
– Beauty: reviews, shop logs
– Tags: question and answers to get to know me better
– Other: blog posts die niet passen tussen een van de bovenstaande categorieën

NL: Laat me weten in de reacties wat je van deze eerste blog post en mijn website lay out vindt en wat je graag in de toekomst zou willen zien en lezen op mijn blog! Ik ga drie keer in de week (op maandag, woensdag en vrijdag om 08:00) een blog post uploaden over onderwerpen zoals:
– Reizen: Reis ‘dagboeken’ over recent bezochte bestemmingen, tips
– Eten & Drinken: recepten, aanbevelingen
– Hotspots: ‘must visit’ hotspots
– Mode: outfit posts, shop logs
– Beauty: reviews, shop logs
– Tags: vraag en antwoord om mij beter te leren kennen
– Other: blog posts that don’t fit in one of the above categories

Bedankt voor het lezen!

Thanks for reading!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *